Aktuálne informácie

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na aktivitu Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“

Termín konferencie:   15. - 17.10.2019

Miesto konferencie:    Hotel SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA****     Demänovská Dolina 82, 031 01 Demänovská Dolina https://www.druzbahotel.sk/hotel/

Konferencia je určená pre maximálne 2 zástupcov z jednej MAS (v zložení manažér a administratívny pracovník). Účasť je bezplatná. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed. Počet účastníkov je limitovaný.

Účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie sami. Ubytovanie si môžu objednať a bližšie informácie o dostupnosti ubytovania získať na adrese: [email protected], resp. na tel. č. +421 911 784 678.

Svoju účasť prosím potvrďte vyplnením on-line prihlášky na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0TkV0pN9aeSK0MNH0KVDAwqwBn-zRIOzDyiUFmbrVCxITg/viewform?vc=0&c=0&w=1 do 9. 10. 2019 do 14:00 hod. V prípade prihlásenia účastníka po uvedenom termíne, účastníkovi nebude zabezpečené stravovanie (obedy a občerstvenie).

V prípade akýchkoľvek otázok a prihlasovania nás neváhajte kontaktovať na [email protected], tel. č. 0905 829 988.

Bližšie informácie v pozvánke.

                                        

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022