Aktuálne informácie

Odborná zahraničná exkurzia „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“ do regiónu Pienin-Gorcov, Podhalia a Živiecka

Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, iniciatívy LEADER/CLLD, a inšpiratívnych projektov, a podnikateľských realizácií v témach regionálnych potravín/produktov, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka.

Exkurzia sa uskutoční v dňoch  17. a 18. Septembra 2019

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022