Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja.

Termín: 30.07.2019
Čas: 08:30-13:30
Miesto: Masarykov dvor, Vígľaš - časť Pstruša

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020