Aktuálne informácie

Pracovné stretnutie zamerané na problematiku Implementácia stratégii CLLD "Žilinský kraj"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky  pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Implementácia stratégii CLLD" a  sa uskutoční  18.júla 2019  Hotel Palatín v Oravskom Podzámku

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020