Aktuálne informácie

Študijná cesta do Poľska

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska.

Termín konania: 14. – 15. marec 2019

Odchod: Nitra (parkovisko pred Agroinštitútom)

Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.

Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 06.03.2019 o 11.00 hod.. Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste nájdete v dokumentoch na stiahnutie tu: 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022