Aktuálne informácie

Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu aktivitu "Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020" dňa 15.02.2019 v Hoteli Bodva, Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

Bližšie informácie v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020