Aktuálne informácie

Pozvánka na výstavu Agrokompex 2018

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne F počas konania 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018, ktorá sa uskutoční 16. – 19. augusta 2018 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex národné výstavisko, štátny podnik.

Sprievodný kultúrny program:

  • vystúpenia ľudovoumeleckých súborov
  • vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP
  • módna prehliadka ľudových krojov

Tešíme sa na vašu návštevu!

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022