Aktuálne informácie

Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na pracovné stretnutie: „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“
Stretnutie sa uskutoční dňa 15. 06. 2018 (piatok) v budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja (Starohájska 10, 917 01 Trnava) so začiatkom o 10:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020