Aktuálne informácie

Výzva č . 27/PRV/2018 - podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji.

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj a pre Prešovský kraj Vás pozývajú na seminár s pracovným stretnutím "Výzva č . 27/PRV/2018 - podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji."

Seminár sa uskutoční  23. februára 2018, v čase od 9:00 h v Château Gbeľany (zo Žiliny smerom na Terchovú – kaštieľ v obci Gbeľany)

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 21.2.2018:

  • účastníci zo Žilinského kraja na [email protected] alebo telefonicky na 0905240098,
  • účastníci z Prešovského kraja na [email protected] alebo telefonicky na 0948 635 525.

Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020