Aktuálne informácie

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny  (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané  Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Legenda (Zoznam MAS):

 1. Dolné Záhorie
 2. OZ Malokarpatský región
 3. Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
 4. MAS Záhhorie, o.z.
 5. Občianske združenie Podhoran
 6. Malokarpatské partnerstvo o.z.
 7. Občianske združenie Naše Jadro
 8. Miestna akčná skupina 11 PLUS
 9. Miestna akčná skupina Dudváh
 10. Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
 11. Občianske združenie Poniklec - Váh
 12. Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
 13. OZ RADOŠINKA
 14. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
 15. Mikroregión TRÍBEČSKO
 16. Občianske združenie ŽIBRICA
 17. VITIS
 18. Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
 19. Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
 20. Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
 21. Občianske združenie Tekov - Hont
 22. Občianske združenie Ipeľ - Hont
 23. Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
 24. Miestna akčná skupina Inovec
 25. Miestna akčná skupina Vršatec
 26. Naše Považie
 27. Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
 28. Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
 29. Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
 30. Žiar
 31. Občianske združenie Žiarska kotlina
 32. Občianske združenie Zlatá cesta
 33. Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
 34. Hontianske Poiplie
 35. Ipeľská Kotlina - Novohrad
 36. NAŠA LIESKA o.z.
 37. Podpoľanie
 38. MAS HORNOHRAD
 39. Miestna akčná skupina MALOHONT
 40. Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
 41. Verejno - súkromné partnerstvo Južný Gemer
 42. VSP - Stredný Gemer
 43. Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
 44. Miestna akčná skupina Chopok juh
 45. Verejno - súkromné partnerstvo Horehron
 1. Miestna akčná skupina Rajecká dolina
 2. OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
 3. OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
 4. Občianske združenie Stredný Liptov
 5. MAS Orava, o.z.
 6. Miestna akčná skupina Biela Orava
 7. OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
 8. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
 9. Pro Tatry, o.z.
 10. Tatry - Pieniny LAG
 11. Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
 12. Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
 13. Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
 14. MAS Horný Šariš - Minčol
 15. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
 16. Občianske združenie Dukla
 17. Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
 18. Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
 19. Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
 20. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
 21. MAS ŠAFRÁN
 22. Miestna akčná skupina STRÁŽE
 23. Partnerstvo BACHUREŇ
 24. MAS SKALA, o.z
 25. Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
 26. Občianske združenie MAS LEV, o.z.
 27. Miloj Spiš, o.z.
 28. Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
 29. Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
 30. MAS Gemer - Rožňava
 31. Občianske združenie KRAS
 32. Mestna akčná skupina Bodva
 33. Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
 34. Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
 35. Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA
 36. Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
 37. Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
 38. Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
 39. Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
 40. Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
 41. Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.
 42. Miestna akčná skupina BODROG, o.z.

Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev.

Zoznam schválených MAS a neschválených VSP je prílohou tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022