Aktuálne informácie

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovný seminár

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Seminár sa uskutoční 15. novembra 2017, v čase od 09:00 do 12:20 h a v prípade väčšieho záujmu druhá skupina  od 13:00 h do 16:00 h

v Hoteli Dubná Skala v Žiline, Hurbanova ul. 345/8.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020