Aktuálne informácie

Školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti termíny školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.

 

Termín: 9.5.2017
Miesto konania: Trnava (okolie), 9.30 – 12.30 hod.
Účastníci: NSRV  Bratislava  + NSRV Trnava (MAS z dvoch krajov)

 

Termín: 10.5.2017
Miesto konania: Nitra (okolie)
, 9.30 – 12.30 hod.
Účastníci: NSRV Nitra + NSRV Trenčín (MAS z dvoch krajov)

 

Termín: 11.5.2017
Miesto konania:  Banská Bystrica (okolie)
, 9.00 – 12.00 hod.
Účastníci: NSRV Banská Bystrica + NSRV Žilina (MAS z dvoch krajov)

 

Termín: 12.5.2017
Miesto konania:  Košice (okolie)
, 8.30 – 11.30 hod.
Účastníci: NSRV Košice + NSRV Prešov (MAS z dvoch krajov).

 

Miesto konania týchto školení bude upresnený v pozvánkach

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022