Aktuálne informácie

Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu k Opatreniu 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020

Termín konania: 29.3.2017

Miesto konania:  Stupava

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022