Aktuálne informácie

Klub mladých farmárov - Orava

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozýva na stretnutie „Klub mladých farmárov“.

Termín konania: 10.- 11.03.2017
Miesto konania: Penzión Pohoda, Krušetnica
Vložné: 20€*
Vložné pre členov, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2017: 0€
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022