Aktuálne informácie

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – spolupráca obcí a poľnohospodárskych subjektov

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – spolupráca obcí a poľnohospodárskych subjektov, ktorá sa uskutoční dňa 14.3.2017 v Martine.

Bližšie informácie v pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022