Aktuálne informácie

POZÝVAME VÁS NA VÝSTAVU AGROKOMPLEX 2016

Národná sieť rozvoja vidieka SR vás srdečne pozýva na prehliadku svojej expozície v pavilóne M1 počas konania 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 21. 08. 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V rámci výstavného priestoru bude svoju činnosť prezentovať: NSRV SR, ARVI, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá i zástupcovia národnej vidieckej siete a miestnych akčných skupín z Českej republiky.

Veríme, že si nájdete čas a našu expozíciu poctíte svojou návštevou. Program kultúrnych vystúpení v expozícii NSRV SR nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022