Dokumenty

Stratégia integrovaného rozvoja územia MAS

NSRV SR vám dáva do pozornosti materiály zamerané na tvorbu stratégie integrovaného rozvoja územia, ktoré boli spracované organizáciou VOKA.

Všetky materiály, ktoré môžu pomoc pri tvorbe stratégií sú umiestnené na webovej stránke www.voka.sk.

Dokumenty sú zaheslované. Heslo pošle organizácia VOKA každému záujemcovi na požiadanie.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022