Implementácia LEADER/CLLD

Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 1.- 7.5.2021 – ODPOVEDE

RO pre IROP zverejnil dokument Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 1.- 7.5.2021 – ODPOVEDE

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020