Implementácia LEADER/CLLD

Prezentácia zo Školenia pre oprávnených žiadateľov – miestne akčné skupiny: Výzva na implementáciu stratégie (IROP)

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP zverejnil Prezentáciu zo Školenia pre oprávnených žiadateľov – miestne akčné skupiny: Výzva na implementáciu stratégie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020