LEADER / CLLD

Názov projektu:

Výstavba viacúčelového a detského ihriska v obci Stará Myjava

Miesto realizácie:

obec Stará Myjava

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie základných služieb prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry športových zariadení, a to výstavbou viacúčelového ihriska, čím sa dosiahne zlepšenie kvality života v tejto kopaničiarskej oblasti a zatraktívni predmetné územie návštevníkov obce Stará Myjava.
Cieľom je taktiež vytvoriť priestor pre rôzne generácie, kde by mohli spoločne tráviť voľný čas celé rodiny.

Charakteristika projektu:

Realizácia projektu výstavby viacúčelového ihriska a detského ihriska v obci Stará Myjava je dlhodobým udržateľným zdrojom športového vyžitia na území danej obce. Výstavba poskytuje skvalitnenie nielen vyučovacieho procesu v rámci telesnej výchovy na základnej škole, ale dáva taktiež možnosť športového vyžitia širokej verejnosti v rámci mnohých športov. Detské ihrisko spolu s lavičkami na posedenie bude tvoriť príjemné športovo - oddychové miesto pre mladé rodiny s deťmi, resp. pre mamičky na materskej dovolenke. Rodičia sprevádzajúci deti si budú môcť tiež zašportovať, zahrať loptové hry medzi sebou, alebo aj s deťmi navzájom, čím sa utužia vzťahy v rodinách i medzi občanmi. Deti získajú kladné vzory aktívneho trávenia voľného času. Ihrisko zabezpečuje investíciu do budúcnosti aj pre samotnú obec.
A) Viacúčelové ihrisko Stará Myjava  
Stavba bola realizovaná v obci Stará Myjava, položením nového športového povrchu a oplotenia. Zhutnením ornice, odstránením zeminy na požadovanú hĺbku, vyspádovaním plochy ihriska a následným nasypaním vrstiev kameniva vznikne podkladová plocha. Súčasťou bolo i oplotenie ihriska a vybavenie - 2 ks bránka na malý futbal, 1 ks sada stĺpikov na tenis (vr. siete a zabudovaných púzdier), 1 ks sada stĺpikov na volejbal (vr. siete a zabudovaných púzdier), 2 ks streetbalový kôš
B) Detské ihrisko Stará Myjava
Detské ihrisko je situované v juhovýchodnej časti športového areálu v centrálnej časti obce Stará Myjava. Ihrisko slúži ako doplnkové zariadenie pre návštevníkov športového areálu. Zariadenia sú navrhnuté aj pre mladšie deti od 3 rokov.
Zoznam prvkov v rámci detského ihriska:
• Veľká zostava – hrad s plastovou šmýkalkou
• Totem šplhací zvierací motív – sova
• Hojdačka pružinová, zvierací motív – koník
• Kladina, zvierací motív – jazvečík
• Drevený kolotoč

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Vytvorili sa podmienky pre poskytnutie kvalitnejších verejných služieb, ktoré súvisia so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Zaplnila sa tak medzera obce a školy v oblasti ponuky podmienok pre rozvoj zručností a pohybových vlastností detí a mládeže. Vzniklo ihrisko zodpovedajúce bezpečnostným nárokom a došlo k estetickému skrášleniu miesta umiestnenia ihriska. Tým, že detské ihrisko bolo vybudované vedľa viacúčelového ihriska, má to vzájomný pozitívny synergický efekt na ich návštevnosť a využitie.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022