LEADER / CLLD

Názov projektu:

Oddychová zóna Uhorčianka

Číslo opatrenia:

3.4.1

Miesto realizácie:

obec Uhorská Ves

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo je zvýšiť atraktivitu a skvalitniť miestnu infraštruktúru obce pre domácich aj návštevníkov revitalizáciou prírodného prameňa na oddychovú zónu.  Oddychová zóna sa nachádza v extraviláne obce, kde bol a v minulosti rekreačne-oddychový priestor. Predmetom projektu je úprava prameňa, ľudovo nazývaného medokýš, a jeho okolia tak, aby sa stal miestom oddychu a návštevnosti s možnosťou naberania vody do fliaš na domácu konzumáciu, tak ako to bolo v minulosti.

Charakteristika projektu:

Revitalizovaný priestor sa nachádza severne, asi 250 m od obce, na pravom brehu rieky Váh, v tesnej blízkosti hydroelektrárne a cesty druhej triedy. Dominantu oddychovej zóny tvorí prístrešok nad vrtom minerálnej vody, ktorý má kruhový pôdorys. Súčasťou prístrešku je päť oddychových lavičiek. V rámci projektu sa vybudoval prístupový chodník k minerálnemu prameňu v dĺžke 39 m. Obec dofinancovala výstavbu dvoch prechodov pre peších ponad suché priekopy, aby zabezpečila bezpečný prístup k prameňu.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Oddychová zóna Uhorčianka s minerálnym prameňom sa po obnovení stala opätovne  atrakciou, ktorú využívajú nielen miestni ale aj návštevníci. Prístrešok nad prameňom púta pozornosť návštevníkov cestujúcich po ceste I/18, z ktorej je dobre viditeľný.  Oddychová zóna sa stala miestom pre konanie komunitných stretnutí občanov obce pri rôznych príležitostiach. Miestni nechali vyrobiť drevenú sochu Žabiarika, ktorý má prameň ochraňovať. Keďže sa oddychová zóna nachádza na cyklotrase Podtureň-Uhorská Ves je miestom oddychu aj pre cyklistov.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022