Aktuálne informácie

Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka sr 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022