Aktuálne informácie

Dotazník k semináru „EIP day"

MPRV SR pripravuje dňa 23.11.2022 (Bratislava) seminár k výzve EIP pod názvom "EIP day", ktorý bude zameraný hlavne na predstavenie aktuálnej EIP výzvy 2/2022, poukázanie na veci, ktorým je potrebné sa vyhnúť a naopak upriamiť pozornosť na tie aspekty, ktoré by nemali byť opomenuté. Následne aj diskusiu, ktorá by sa venovala budúcnosť EIP v novom programovom období.

Keďže je počet účastníkov z kapacitných dôvodov obmedzený nie je zaručené, že bude garantovaná Vaša účasť na tomto podujatí. V prípade ak budete pozvaný na túto akciu MPRV SR Vám odošle na mail pozvánku s konkrétnymi informáciami. 

Link na prihlásenie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1zCWEGaCUn62TwxlB59T1vHO7adRcVT_6Vv-4Om4Yn_-Ng/viewform?usp=sf_link

Veríme, že aj s Vašou prítomnosťou sa nám podarí dospieť k plodným výstupom a budeme aj naďalej napredovať v rámci EIP na zlepšovaní inovačného potenciálu Slovenska.

Termín prihlasovanie žiadostí je do: 17.11.2022

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022