Súťaž Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Hlasovanie v súťaži - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

Život v našej MAS

Späť na kategórie


Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.

Späť na kategórie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022