Aktuality z MAS

Kalendár podujatí OZ RADOŠINKA na rok 2017

Kalendár podujatí obcí, združení, klubov, organizácií a podnikateľských subjektov v územnej pôsobnosti OZ RADOŠINKA na rok 2017.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022