Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013 zaregistrovaných do Agentúry pre rozvoj vidieka

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Detské ihrisko v Liptovskom Petre obec Liptovský Peter Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Detské ihrisko v Pribyline obec Pribylina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Detské ihriko v Beňadikovej obec Beňadiková Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Stavebné úpravy viacúčelového ihriska v obci Nižná Boca obec Nižná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Výstavba detského ihriska v Hybiach obec Hybe Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Dobudovanie viacúčelového športového ihriska Kráľova Lehota obec Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Detské ihrisko na ulici Komenského v Liptovskom Hrádku mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Stavebné úpravy chodníka na ulici Fraňa Kráľa a ulici Hviezdoslavovej s vyznačením cyklotrasy mesto Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Regionálny elektrický informačný systém Združenie ubytovateľov Tatier Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.2.B 42 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Viacúčelové ihrisko Liptovská Porúbka obec Liptovská Porúbka Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Komunikácie a inžinierske siete IBV – ulica Krivánska Varín obec Varín Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2014
Ubytovanie na súkromí s relaxačnými službami – Andrej Dostál, Terchová Andrej Dostál Žilina Žilinský kraj 3.2.A 313 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Važci obec Važec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Modernizácia krytého športoviska v obci Jamník obec Jamník Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Chodník popri miestnej komunikácii a Cykloturistická trasa Jakubovany Tatranská magistrála - poľné letisko obec Jakubovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu, Podtureň obec Podtureň Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Výstavba miestnej komunikácie v obci Uhorská Ves obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia SLNIEČKO v Žiari Stanislav Krasničan PRIVAT SLNIEČKO Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.2.A 313 2015
Školenie a workshop "Identifikácia relevantných skúseností Leader/Mainstreaming a Dobrá prax" Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 3.3. 430 2015
Praktický sprievodca - Marketingový manažment a jeho uplatnenie v podmienkach vidieckeho cestovného ruchu Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj 3.3. 430 2015
Podpora cestovného ruchu – Horný Liptov Občianske združenie dobrej vôle Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.2.B 42 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Vidiecky cestovný ruch - Ján Kozák Ján Kozák Námestovo Žilinský kraj 3.2.A 313 2015
Vidiecky cestovný ruch - Dominik Jendroľ Dominik Jendroľ Námestovo Žilinský kraj 3.2.A 313 2015
Turistický informačný systém Jánska dolina Občianske združenie Jánska dolina Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.2.B 42 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2015
Ubytovacie zariadenie apartmánového typu Jozef Mikulík JOMI Bytča Žilinský kraj 3.1. 311 2015

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020