Kalendár akcií

18 May 2022
19 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Východné Slovensko

Viac
16 May 2022
17 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Stredné Slovensko

Viac
16 May 2022
17 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Stredné Slovensko

Viac
16 May 2022
17 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Stredné Slovensko

Viac
14 May 2022
14 May 2022

Deň fascinácie rastlinami „Šetrné spracovanie včelieho medu“

Viac
12 May 2022
12 May 2022

Seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Viac
11 May 2022
11 May 2022

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Viac
11 May 2022
12 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Západné Slovensko

Viac
11 May 2022
12 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Západné Slovensko

Viac
11 May 2022
12 May 2022

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Západné Slovensko

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020