Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Prestavba rodinného domu na agroturistické zariadenie v Krupine Róbert Lauko, Mgr. Krupina Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Prestavba nevyužitého objektu - rekonštrukcia rekreačnej chatky v Želovciach Gabriel Krivánsky Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2014
Ubytovanie v súkromí a relaxačné zariadenie, Telgárt Ing. Juraj Pisár Brezno Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Oddychová zóna – Rekonštrukcia verejného kúpaliska II. Etapa obec Jasenie Brezno Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Využitie marketingových nástrojov na dosiahnutie zvýšenia návštevnosti územia MAS Zlatá cesta Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia, Región Sitno Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.2.B 42 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Penzión MOLNÁR Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Prístavba Harmónia rodinného domu č. 745 na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie Ing. Eva Hroncová Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2011
Prestavba a prístavba nevyužitého objektu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie s vybudovaním doplnkových relaxačných služieb Ing. Anna Mrázová Žarnovica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Ondrej Gömöry Mgr. Ondrej Gömöry Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Prestavba rodinného domu na ubytovanie na súkromí v Ráztočnom Mgr. Andrea Paveleková - METIS language school Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Karol Bugyi Karol Bugyi Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Výstavba detského ihriska a autobusovej zastávky v obci Medovarce obec Medovarce Krupina Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Občianske združenie Zlatá cesta 2014
Ubytovacie zariadenie s relaxačnými službami – Vladimír Gregáň Vladimír Gregáň- Revízie a montáž EZ Krupina Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
PARK PRI DOME KULTÚRY A. SLÁDKOVIČA REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA mesto Detva Detva Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2014
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Koláre obec Koláre Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry Obec Kováčovce Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Ing. Gabriela Zsigmondová Ing. Gabriela Zsigmondová Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 2015
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Chrastince obec Chrastince Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Kleňany obec Kleňany Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Výstavba širokopásmovej infraštruktúry v obci Vrbovka obec Vrbovka Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Rekonštrukcia nevyužívaného obecného domu na Klenovskú izbu obec Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.1. 321 2015
Prestavba nevyužitej časti podkrovia na nízkokapacitné ubytovanie Mgr. Elena Rapčanová Poltár Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Miestna akčná skupina MALOHONT 2015
Prestavba rodinného domu s.č. 162 na nízkokapacitné ubytovanie Juraj Jágerský, Detva-Piešť, p.č. 7754/2,3 Juraj Jágerský Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Propagácia Novohradsko-gemerského vidieka Novohradsko-gemerský euroregión Slovensko Lučenec Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Masarykov dvor – II.etapa Agrosev, spol.s.r.o. Detva Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022