Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Zvyšovanie kompetencií manažmentu a ostatných organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu Informačné centrum pre mladých Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.3. 430 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Šport – Relax Centrum JUDr. Marek Mikuška Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Agroturistické zariadenie – RD Tekovské Nemce Roľnícke družstvo Tekovské Nemce Žarnovica Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Rozvoj prezentačných zručností beneficientov územia MAS Dolná Nitra VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity Banská Bystrica Banskobystrický kraj 3.3. 430 Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 2015
Multifunkčné ihrisko v Padarovciach obec Padarovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina MALOHONT 2014
Relaxačné aktivity pod strechou Ing. Ladislav Kokavec - EKOC Lučenec Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Padarovce obec Padarovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina MALOHONT 2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Kosihy nad Ipľom obec Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 2015
Rekonštrukcia a modernizácia ubytovania v súkromí Dom č. 343 Hrušov Zdenka Bendíková Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 2015
Modernizácia ubytovania v súkromí „U bylinkárky“ Hrušov 549 Natália Bendíková Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 2015
Autobusové nástupište - rekonštrukcia mesto Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina MALOHONT 2015
Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie Marian Bojtoš AMES Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Ľudia pre krajinu, Krajina pre ľudí Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenie a harmónie Banská Štiavnica Banskobystrický kraj 3.3. 430 Občianske združenie Zlatá cesta 2015
Zhotovenie detského ihriska obec Lehota nad Rimavicou Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina MALOHONT 2015
Rekonštrukcia rodinného domu na ubytovanie na súkromí Ján Fekiač Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 42 Podpoľanie 2015
Prestavba RD objekt ubytovania na súkromí RNDr. Andrej Cabánik Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Informačné aktivity v oblasti CR v území MAS Chopok juh Klaster HOREHRONIE - združ. CR Brezno Banskobystrický kraj 3.3. 430 Miestna akčná skupina Chopok juh 2015
Prestavba a prístavba nevyužitej hospodárskej budovy Ing. Pavol Mrva – KOLEK Lučenec Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Nízkokapacitné ubytovanie IVY *** Ing. Jozef Výbošťok Detva Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2013
Masarykov dvor - Jazdecký a športovo - rekreačný areál - opracovisko, kolotoč, detské ihriská EnergoAgro, s.r.o. Detva Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Masarykov dvor - Jazdecký a športovo - rekreačný areál - kolbisko EnergoAgro, s.r.o. Detva Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Rekonštrukcia rekreačnej chaty na nízkokapacitné ubytovanie Marian Polóny APOLO - TRANS Banská Bystrica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Rozšírenie ubytovacích kapacít a sadovnícka úprava okolia Salaša pod Maginhradom KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.1. 311 2015
Rekonštrukcia poľovníckej chaty na nízko kapacitné ubytovacie zariadenie Ing. Richard Nagy – X3M LANDSCAPING Kremnica Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Vybudovanie Múzea súkenníctva a gubárstva obec Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina MALOHONT 2015

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022