• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

28 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu „Čo priniesol nový zákon o odpadoch pre producentov vína, ovocia a zeleniny“, ktorý sa uskutoční...
Čítajte viac...
28 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2016 v...
Čítajte viac...
28 Okt 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Jarmok "Regionálny produkt", ktorý sa uskutoční dňa 06. 11. 2016 v čase od 09:00 do 20:00 v Obchodnom centre EUROPA...
Čítajte viac...
26 Okt 2016
Národná sieť rozvoja vidieka a Nitriansky samosprávny kraj Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 v Kaštieli v Mojmírovciach. Viac...
Čítajte viac...
21 Okt 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 ...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020