• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

26 Sep 2016
Vidiecky parlament Vás pozýva na neformálnu konferenciu "Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu", ktorá sa uskutoční 4.10.2016 v Trenčíne. Podrobnejšie informácie...
Čítajte viac...
26 Sep 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila...
Čítajte viac...
26 Sep 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na seminár "Spolupráca verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín v regióne", ktorý sa uskutoční 29....
Čítajte viac...
26 Sep 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a  Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Vás pozývajú na seminár pri príležitosti 25. výročia vzniku...
Čítajte viac...
21 Sep 2016
Agentúra pre rozvoj vidieka oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od októbra 2016 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Referent pre verejné...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020