Kalendár akcií

28 Okt 2017
28 Okt 2017

Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014 - 2020

Viac
19 Okt 2017
20 Okt 2017

Exkurzia do Českej republiky - inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve

Viac
17 Okt 2017
18 Okt 2017

Jarmok „Regionálny produkt“

Viac
11 Okt 2017
13 Okt 2017

Tréningový seminár pre MAS/VSP z Prešovského kraja

Viac
10 Okt 2017
11 Okt 2017

Česko-Slovenské stretnutie projektových partnerov

Viac
07 Okt 2017
07 Okt 2017

Jablkové hodovanie

Viac
02 Okt 2017
04 Okt 2017

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika (pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Viac
02 Okt 2017
04 Okt 2017

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika (pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Viac
29 Sep 2017
30 Sep 2017

Nitriansky vínny festival

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020