Súťaž Fotografie MAS/VSP

HLASOVANIE V SÚŤAŽI
"NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

Hlasovanie v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016 je ukončené!

Dňom 30. 06. 2016 bolo ukončené hlasovanie v šiestich súťažných kategóriách šiesteho ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016!

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2016 dňa 18. 08. 2016 o 13-tej hodine.
Ďakujeme za vyjadrenú podporu súťažným fotografiám!

Tím NSRV SR

Naša príroda (13 fotografií)

Naši ľudia (13 fotografií)

Naše tradície (13 fotografií)

Naša budúcnosť (10 fotografií)

Naše "naj" (13 fotografií)

Život v našej MAS / VSP (11 fotografií)

Späť na úvod

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.