Kalendár akcií - starý

Seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku“ – Kežmarok, 29. október 2014

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na seminár k zvyšovaniu kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku, ktorý sa uskutoční 29. októbra 2014 v Kežmarku.
Ďalšie informácie sú pre Vás k dispozícii v priložených dokumentoch.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020