Kalendár akcií - starý

Seminár na tému „Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU"

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so zväzom ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia Vás pozývajú na siedmy seminár, zo série 8 seminárov.

Seminár na tému „Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU“ sa uskutoční  19.9.2014 o 8:30 hod. vo W Hotel*** v Devínskej Novej Vsi v Bratislave.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

V prípade Vášho záujmu je potrebné kontaktovať p. Homolovú na email: ecotrend@ecotrend.sk, resp. telefonicky na číslo 0905 580 141.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020