Kalendár akcií - starý

ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ EXKURZIA DO FÍNSKA ZAMERANÁ NA TÉMY PRV SR 2007-2013

Regionálne pracovisko pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu na územie MAS Joutsenten Reitti vo Fínsku. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 15.-18. septembra 2014. Začiatok exkurzie je na Letisku Budapešť o 9:30hod. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020