Kalendár akcií - starý

Odborný seminár „Budúcnosť prístupu Leader v Nitrianskom kraji“

Nitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odborný seminár „Budúcnosť prístupu Leader v Nitrianskom kraji“, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2013 o 9:00 hod. v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.

Odborný seminár je zameraný na nové programové obdobie 2014 – 2020 a je určený pre zástupcov MAS a VSP.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020