Aktuálne informácie

Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi súťaže "Projekty MAS"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže "Projekty MAS", do ktorej sa zapojili schválené miestne akčné skupiny (MAS) pôsobiace na území Slovenskej republiky zaslaním zrealizovaného projektu implementovaného z Osi 3 cez Os 4 a z Osi 4 PRV SR 2007 – 2013. V tejto podobe dostali MAS príležitosť ukázať, čo sa podarilo za programové obdobie 2007 – 2013 zrealizovať, inovovať a k čomu realizácia projektu prispela. Jedná sa o pilotný projekt NSRV SR a preto veríme, že sa nám podarí ho každoročne zlepšovať.

Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednému Vami vybranému projektu môžete udeliť iba jeden hlas.

Hlasovanie bude možné do 30. septembra 2014. Zvíťazí projekt, ktorý bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii.

Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020