Aktuálne informácie

Koniec hlasovania v súťaži "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

zzzKoniec hlasovania v súťaži "NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

Hlasovanie v súťaži „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014“ bolo ukončené!

Dňom 30. 06. 2014 bolo ukončené hlasovanie v šiestich súťažných kategóriách štvrtého ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014“! Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas výstavy Agrokomplex 2014 dňa 21. 08. 2014 o 13-tej hodine. Výsledky súťaže sa dozviete z publikácie, ktorú nájdete tu: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=851

Ďakujeme za vyjadrenú podporu súťažným fotografiám!

Tím NSRV SR

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020