Aktuálne informácie

Summit - hľadanie partnerov pre MAS z krajín Karpatskej doliny

Národná sieť rozvoja vidieka v Maďarsku informuje o udalosti “Summit - hľadanie partnerov pre MAS z krajín Karpatskej doliny”, ktorá sa uskutoční 6. - 8. marca 2013 v Bugyi, Maďarsko. Cieľom je vytvoriť pre účastníkov summitu možnosť posilnenia nadnárodnej spolupráce. Pracovným jazyk bude angličtina a maďarčina.

V prípade záujmu odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr, najneskôr však do 27. februára 2013 zaslaním vyplneného registračného formulára na adresu takacsa@nakvi.hu

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020