Aktuálne informácie

Výmena skúseností s MAS Podhoran

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu Výmena skúseností s MAS Podhoran

Termín a miesto konania aktivity: 3.12.2019, MAS Podhoran

Aktivita je zameraná na výmenu skúseností a oboznámenia sa s príkladmi dobrej praxe pri čerpaní finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020.

Cieľom je priblížiť všetkým partnerom rozvoja vidieka, členom MAS, starostom a podnikateľom, ktorí sa venujú službám v regionálnej turistike, farmárom či remeselníkom, aký potenciál v sebe skrýva fungujúca MAS a aké nástroje môže v rámci rozvoja vidieka používať.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020