Aktuálne informácie

Študijná zahraničná cesta do Hannovera v Nemecku

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na zahraničnú študijnú cestu do Hannovera v Nemecku, a to v termíne od 13. do 16. novembra 2019.

Cieľom zahraničnej študijnej cesty je oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe v oblasti poľnohospodárstva v Čechách a Nemecku, a tiež návšteva medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky s názvom „Agritechnica“ v Hannoveri.

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj financuje autobusovú prepravu účastníkov a ubytovanie s raňajkami v Nemecku. Ostatné výdavky spojené so stravou a vstupným na výstavu Agritechnica alebo návštevou fariem financujú účastníci. Počet účastníkov zahraničnej študijnej cesty je obmedzený. Zmena programu vyhradená.

 

Svoju záväznú účasť prosím potvrďte na nasledujúcom linku https://www.survio.com/survey/d/M2Q8T9D3Q3M1J5G4B a to najneskôr do 4.11.2019 do 16-tej hodiny. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku Regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský kraj pani Luciu Kolpakovú na t.č. +421 948 635 525 alebo emailom na antenapresov@mediinvest.sk.

Viac info v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020