Aktuálne informácie

Výzvy MAS financované z IROP

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003 Združenia MR SVORNOSŤ (08-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-001 MAS CEDRON – NITRAVA (07-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002 Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ (06-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-511-001 MAS HORNÁ TOPĽA (04-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-003 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (30-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-511-003 Občianske združenie Zlatá cesta (29-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 VSP Stredný Gemer (24-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 MAS OZ KRAS (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 MAS Vršatec (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-005 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-006 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará Čierna voda (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-004 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (15-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (07-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-511-001 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (04-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA, o.z. (01-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-004 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-511-001 MAS Rudohorie (30-09-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-002 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (20-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-002 MAS NAŠA LIESKA o.z. (17-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-002 Občianske združenie Zlatá cesta (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-511-001 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-002 MAS Sľubica (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-511-001 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q198-511-001 MAS Žiarska kotlina (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-002 MAS Hnilec (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-511-001 MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (03-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-001 MAS OZ Zlatá cesta (26-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-003 MAS Dolné Záhorie (19-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-511-001 MAS Žiar (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-002 MAS Dolné Záhorie (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001? MAS Naša lieska (22-07-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-512-002? MAS Šafrán (22-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (18-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001 MAS Podhoran (menej rozvinutý región)(07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002 MAS Podhoran (viac rozvinutý región) (07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-001 MAS Dolné Záhorie (24-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 MAS Hnilec (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-001 MAS Sľubica (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001 Občianskeho združenia Stredný Liptov (12-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-511-01 MAS Šafrán (11-04-2019)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020