Aktuálne informácie

8. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2018"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje ôsmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Pozývame miestne akčné skupiny na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii. 

Uzávierka prihlášok do súťaže je 31. mája 2018. 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR, kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať.

Víťazi jednotlivých kategórií budú zaradení do užšieho kola, v ktorom o “Absolútnom víťazovi” rozhodnú účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018 priamo počas jej konania.

Slávnostné odovzdávanie cien bude prebiehať, už tradične, taktiež počas výstavy Agrokomplex 2018.

Prihlášky spolu s fotografiami (na CD/USB) prosím zasielajte na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 94901 Nitra.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou.

V prípade otázok, prosím kontaktujte Ing. S. Radeckú: radecka@arvi.sk alebo +421 907 983 382

Tešíme sa na vaše fotografie...

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020