Aktuálne informácie

Zo salaša do mesta 2018

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj s spolupráci s mestom Považská Bystrica Vás pozýva na  aktivitu "Zo salaša do mesta 2018".

Termín a miesto konania aktivity: 21.4.2018, Považská Bystrica 

Bližšie unformácie v pozvánke s programom

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020