Aktuálne informácie

Rural Connections magazine

Aktuálne vydanie magazínu Európskej siete pre rozvoj vidieka „Rural Connections“ prináša okrem iného aj zaujímavý príspevok zameraný na fungovanie národnej vidieckej siete v slovenských intenciách s dôrazom na pôsobenie decentralizovaných regionálnych antén.

Viac podobných publikácií môžete nájsť na stránke ENRD v časti Publications. 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020