Aktuálne informácie

Spustenie hlasovania v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017

Dnešným dňom spúšťame hlasovanie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017 na facebookovej stránke NSRV SR.

 

Do súťaže sa zapojilo spolu 13 MAS/VSP s 84 príspevkami do 7. Kategórií: 1. Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše “naj”, 6. Život v našej MAS/VSP, 7. Naše kroje.

 

Hlasovanie bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR do 6. júla 2017 do 12.00 hod.

Hlasovanie bude formou “lajkov” na fotku, ktorá sa Vám páči. Zvíťazí fotografia s najvyšším počtom “lajkov” z danej kategórie a fotografia s najvyšším počtom “lajkov” celkovo, bude absolútny víťaz.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v priestoroch expozície NSRV SR počas konania výstavy Agrokomplex 2017.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté priebežne.

Do hlasovania sa môže zapojiť každý, preto share-ujte, like-ujte!  Podporte Vášho favorita, každý „lajk“ sa počíta...

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020