Aktuálne informácie

Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji

Regionálna anténa NSRV SR vás pozýva na na informačnú aktivitu na tému:
„Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“

Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, poľnohospodárskym prvovýrobcom (začínajúcim aj už existujúcim), výrobcom potravinárskych produktov značky „Regionálny produkt“, VSP, MAS, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj na trhových miestach, tiež subjektom ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj na trhových miestach ako aj v oblasti potravinárskej prvovýroby. Ponúkame Vám príležitosť získať odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa „správnej“ výroby a “správneho“ predaja potravín na odbornej úrovni. Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, poľnohospodárskym prvovýrobcom (začínajúcim aj už existujúcim), výrobcom potravinárskych produktov značky „Regionálny produkt“, VSP, MAS, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj na trhových miestach, tiež subjektom ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj na trhových miestach ako aj v oblasti potravinárskej prvovýroby. Ponúkame Vám príležitosť získať odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa „správnej“ výroby a “správneho“ predaja potravín na odbornej úrovni. Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, poľnohospodárskym prvovýrobcom (začínajúcim aj už existujúcim), výrobcom potravinárskych produktov značky „Regionálny produkt“, VSP, MAS, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom, ktorí realizujú resp. plánujú realizovať predaj na trhových miestach, tiež subjektom ktoré poskytujú poradenstvá pre predaj na trhových miestach ako aj v oblasti potravinárskej prvovýroby. Ponúkame Vám príležitosť získať odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa „správnej“ výroby a “správneho“ predaja potravín na odbornej úrovni.

Termín: 28.03.2017

Miesto: Kremnička 53, Banská Bystrica, miestnosť č. 206 (budova Dopravného podniku mesta Banská Bystrica)

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020