• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

26 Mar 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací workshop: PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)
Čítajte viac...
23 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020“
Čítajte viac...
21 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Ekológia a hodnotenie kvality potravín“.
Čítajte viac...
21 Mar 2018
Dotazník skvalitnenia služieb regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR
Čítajte viac...
20 Mar 2018
Manažérke NSRV SR Ing. Lenke Mikulovej pripadla milá povinnosť - vyžrebovať výhercov súťaže vyhlásenej NSRV SR v časopise Spravodajca NSRV 2/2017.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020