• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

30 Máj 2017
ASYF v spolupráci s NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozývajú na podujatie  „Deň mladého farmára", ktorá sa uskutoční v dňoch 04. júna 2017 vo...
Čítajte viac...
25 Máj 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu \"BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie\"
Čítajte viac...
24 Máj 2017
Technická univerzita vo Zvolene a Národná recyklačná agentúra Vás pozývajú na vedeckú konferenciu spojenú s odborným seminárom pod názvom Inovácie environmentálnych prístupov - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy; aplikované riešenia pre výzvy MŽP SR a MPRV SR
Čítajte viac...
16 Máj 2017
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.
Čítajte viac...
16 Máj 2017
Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na IX. Celoslovenskú výstavu oviec a kôz „OVENÁLIE 2017“. Toto podujatie sa uskutoční dňa 11. júna 2017 v areáli AMFITEÁTRA...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020