• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

05 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“Stredné Slovensko
Čítajte viac...
02 Feb 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Vidieckou platformou si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Vidiek žije!
Čítajte viac...
24 Jan 2018
Regionálna anténa národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár: Implementácia, monitorovanie projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
23 Jan 2018
Milí mladí priatelia vidieka, zapojte sa do súťaže, ktorú sme pre vás pripravili v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca NSRV 2/2017. Stačí, ak nám do 31. januára 2018 na...
Čítajte viac...
23 Jan 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na informačno - vzdelávaciu aktivitu: Seminár pre malých a mladých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020