• 1

Aktuality

09 Okt 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na exkurziu do Českej republiky - inovatívne postupy v modernom vinohradníctve a vinárstve.
Čítajte viac...
09 Okt 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014-2020
Čítajte viac...
04 Okt 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu: Predaj z dvora – zahraničná odborná exkurzia do Slovinska
Čítajte viac...
03 Okt 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kra Vás pozýva na Jarmok „Regionálnych produktov“, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. - 18. októbra 2017 v SC EUROPA...
Čítajte viac...
02 Okt 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kra Vás pozýva na Tréningový seminár pre MAS/VSP.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020