• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

13 Apr 2017
Nitra, 11. apríl 2017 – Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) s EIP – AGRI Service Point spolupracovala pri organizácii medzinárodného workshopu konaného pod záštitou Európskej komisie (EK), ktorého hlavnou témou boli modely zdieľania dát v pôdohospodárstve (Data Sharing Models). Workshop sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 4. - 5. apríla 2017.
Čítajte viac...
13 Apr 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na podujatie pod názvom: \"Praktické riešenie GSAA\"
Čítajte viac...
12 Apr 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovný seminár: Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty
Čítajte viac...
11 Apr 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na \"Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)\"
Čítajte viac...
11 Apr 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na: Regionálny informačný deň pre poľnohospodárov
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020