• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

24 Apr 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti termíny školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.
Čítajte viac...
21 Apr 2017
V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo NSRV SR organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP) na regionálnej úrovni.
Čítajte viac...
18 Apr 2017
Agentúra pre rozvoj vidieka oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od júla 2017 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Koordinátor pre...
Čítajte viac...
18 Apr 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.
Čítajte viac...
14 Apr 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na podujatie: Praktické riešenie GSAA vol. 2
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020