• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

11 Jún 2018
ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS/VSP 2018!
Čítajte viac...
08 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, LEADER/CLLD, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.
Čítajte viac...
08 Jún 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu zameranú na špeciálnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska.
Čítajte viac...
07 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na pracovné stretnutie: „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“
Čítajte viac...
06 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020